สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริษา  แก้วมาตร
2. เด็กหญิงปวีณา  แสนสนธิ
3. เด็กชายรพีภัทร  ปาณะทึก
 
1. นางสาววายุภักดี  สลางสิงห์
2. นางสาวปณิชา  ชินหงษ์