สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35.93 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพรชัย  หอมหวน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  เศรษฐมานพ
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร