สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเครือข่ายป่งนาขามวิทยา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจช่วง
 
1. นายปิยะวัตร  นวลลักษณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนนภา  เมืองโคตร
 
1. นายปิยะวัตร  นวลลักษณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เมืองโคตร
2. เด็กชายณราธร  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองโคตร
 
1. นางอรุณศรี  เมืองโคตร
2. นายชาญชัย  ญาติบำรุง