สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยงยุทธ   เรณู
2. เด็กชายอธิวัฒน์   เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายอาทิตย์   ราคี
 
1. นางสาวสมพิศ   หนองแคน
2. นายปฏิวัติ   ผิวบาง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.15 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทำนุ
2. เด็กหญิงนภัสสร   สุวรรณโมก
3. เด็กชายนรงศักดิ์   คำนนท์
 
1. นายทวีชัย  ดวงผุย
2. นายปฏิวัติ  ผิวบาง