สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  คนไว
2. เด็กหญิงนรินทร  คนไว
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนไว
4. เด็กหญิงวรรัตน์  คนไว
5. เด็กหญิงสุวนันท์  คนไว
 
1. นางกิตติญา  รองหานาม
2. นางนพวรรณ  ซาผู