สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตูม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนวพล   สุขพันธ์
 
1. นางสาวนิภัทรา   รอบคอบ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษดา  เชื้อคมตา
 
1. นางสุทธิษา  สุคนธชาติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มีเที่ยง
 
1. นางสุทธิษา  สุคนธชาติ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญยา  เชื้อคนแข็ง
 
1. นางสุทธิษา  สุคนธชาติ