สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒนธรรม  เชียงดา
2. เด็กชายอนุสิงห์  สุวรรณไตรย์
 
1. นายเจริญฤทธิ์  ทองเฟื่อง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ทุมสิงห์
2. เด็กหญิงวรนุช  โคตรศรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองดี
 
1. นางภัทร์สิริย์  ไชยธงยศ
2. นางสาวพัชรพรรณ  บัวดี