สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้ง2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจินวัฒน์  โคตรสขึง
2. เด็กชายมานะชัย  ชัยชนะ
 
1. นายวีรวุฒิ  กินลา
2. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  โคตรสขึง
2. เด็กชายภัทรยศ  ใจทัศน์
 
1. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ  กินลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยืนยง
2. เด็กชายอนุชิต  สมประสงค์
 
1. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ  กินลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โล่ห์คำ
2. เด็กหญิงณุชจิรา  คนไว
3. เด็กหญิงทิพย์นภา  แก้วโสภา
4. เด็กหญิงวรกมล  โคชขึง
5. เด็กหญิงศศิธร  ศรีโยหะ
 
1. นางดอกอ้อ  เดชกุญชร
2. นางวนิดา  ชื่นนิรันดร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74.3 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิลามาศ
 
1. นางวนิดา  ชื่นนิรันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิลามาศ
 
1. นางวนิดา  ชื่นนิรันดร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติโชค  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิกุลศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุมภิโร
 
1. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ  กินลา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เห็มชูยิ่ง
2. เด็กชายวัชรินทร์  ไชยายงค์
3. เด็กหญิงอารียา  พิกุลศรี
 
1. นายวีรวุฒิ  กินลา
2. นางดอกอ้อ  เดชกุญชร