สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งนาง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรภัทร   ชะนะสงคราม
2. เด็กหญิงเปรมนิกา  วงค์ผาบุตร
 
1. นางเพชรชริน   คนขยัน
2. นายสมบูรณ์   คนขยัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายสรศักดิ์    ชาวดง
 
1. นางเพชรชริน   คนขยัน