สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์ภาดา  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายนิติพงษ์  อินทับ
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นายสำรอง  คนคล่อง