สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำดู่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วใส
2. เด็กชายวรวุฒิ  กองอำไพ
3. เด็กชายสมเพชร  พิกุลศรี
 
1. นางนางรัตนา  ยืนยง
2. นายประพันธ์  นาชัย