สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำดู่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนริศรา  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงนัทริณญา  ศรีธาตุ
3. เด็กหญิงศิริประภา  พิกุลศรี
 
1. นางชลนภา  ประภาศรี
2. นางรัตนา  ยืนยง