สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เสียงเย็น
2. เด็กชายพิทติพันธ์  จากผา
 
1. นายอนุสิน  เสียงเย็น
2. นายพงษ์ปริญญ์  เทพคำพา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนี  สิงห์ศก
 
1. นายสมควร  กลางประพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญสงค์
 
1. นายสมควร  กลางประพันธ์