สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำบง 2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ยืนยั่ง
2. เด็กชายสรายุทธ  บัวลอย
3. เด็กหญิงอรอุมา  มะรีรัตน์
 
1. นางวรรณิญา  คัดถาวร
2. นางสุภาพร  กุลสิงห์