สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำบง1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรภัทร   หินเนาว์
 
1. นางประทุมวัล   ทองมนต์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิสรา  เสียงล้ำ
 
1. นางหนูรัก  กงกาหน