สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนกร  แก้วพิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนวิเศษ
 
1. นายนเรศ   เนตรวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายวงกต  คำเคน
 
1. นางอังคณา   ทองการ