สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอก1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายทิวาพร   เสนเพ็ง
2. เด็กชายธนภัทร   มอนน้อย
 
1. นายทวีศักดิ์  ชัยปัตถา
2. นางสุทิศา  ชัยปัตถา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายธราเทพ   ไชยะแสง
2. เด็กหญิงสุชัญญา   ปัททุม
 
1. นายทวีศักดิ์  ชัยปัตถา
2. นางสุทิศา  ชัยปัตถา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลฤดี   ปัททุม
2. เด็กหญิงปิยะดา   ปัททุม
3. เด็กหญิงพันธิสา   รัศมี
 
1. นางดาลุน   บุญเพิ่ม