สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอก1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   ปัททุม
2. เด็กชายชนุดม   อาจวิชัย
3. เด็กชายชัยวัฒน์   ปัททุม
4. เด็กชายนันทพงศ์   ชำนิ
5. เด็กชายปกาสิต    อุคำ
6. เด็กชายฝ้นพิศุทธิ์   ปัททุม
 
1. นายสำราญสี  แสนสุข
2. นายประสาททอง   แสนโสม
3. นายทวีศักดิ์  ชัยปัตถา