สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำพอก2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทิพย์เนตร
2. เด็กชายวิศรุซ  ลาเลิศ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝอยทอง
 
1. นายปัญญาภาส  วรารัชต์ธร
2. นายสุพรรณ  มิลิวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยรัตน์   วงศ์สวาท
2. เด็กชายทินกร   กะนุวงษ์
3. เด็กชายเศกสิทธิ์   ทองน้อย
 
1. นายปัญญาภาส  วรารัชต์ธร
2. นายสุพรรณ  มิลิวงศ์