สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รีฮุง
2. เด็กหญิงอัญฉริญา  ทองดี
 
1. นางสาวสริอาภรณ์  กลางประพันธ์