สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายทิวากร  รัตยา
2. เด็กชายวสันต์  คำนนท์
 
1. นางโยษิตา  คนซื่อ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิศรา  หนองแคน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวสรินธร  กลางประพันธ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวสันต์  คำนนท์
2. เด็กชายวิริยะ  คำนนท์
 
1. นายวินัย  ดีดวงพันธ์
2. นายมะลุตร์  สมยา