สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองพั้ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสำอาง
 
1. นางสมผ่อง  อุ่นเมือง