สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุภกุล
 
1. นางสมผ่อง  อุ่นเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปัญญาสาย
 
1. นางเยาวมาลย์  คนขยัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.38 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุทธิจักร์
2. เด็กชายปุณณวิชญ์  มิควาฬ
 
1. นางสมผ่อง  อุ่นเมือง
2. นายจิรพิพัฒน์  ลาลำโกน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเบญจมินทร์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวจริยา  ซามงค์