สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญเรือง
 
1. นางสมพงษ์  สุพรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายกษิด์เดช  คนยืน
2. เด็กชายดอน  แก้วคำใส
 
1. นายสมยศ  ซาเสน