สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางนาพร  กลางประพันธ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. นายชินกร    ปัญญาบุตร
2. นายนาวิน   แข็งแรง
3. นายภูวพัฒน์   คนซื่อ
 
1. นางอารียา  คนหาญ
2. นายสง่า  กลางประพันธ์