สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมอน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพนธ์   โสดา
2. เด็กชายรามิล  เมืองโคตร
3. เด็กชายสมชาย   ศิริกาล
 
1. นายสมชาย   ไชยวงศ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมาริษา  ภาคภูมิ
 
1. นายชวลิด  แสนสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมาริษา  ภาคภูมิ
 
1. นายชวลิด  แสนสุข