สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธีระธิดา  รูปเรี่ยม
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุวรรณศรี
 
1. นายสุดใจ  มูลสาร
2. นางไขแสง  มหาวงศ์