สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีวิชา
2. เด็กชายทีปกร  เผือดนอก
3. เด็กชายอภิลักษณ์   คำโยธา
 
1. นางสาวภิราภรณ์  กลางประพันธ์
2. นางสมพร  เผือดนอก