สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง 2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   กอนเกิด
2. เด็กหญิงสุริยกรานต์   เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงสุวิชชา   ศาสตร์แก้ว
 
1. นางสุธิดา   ศรีลาดเลา
2. นายคริษฐา   คนขยัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนรีกานต์   ทวยเจริญ
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   สุพร
 
1. นางสุธิดา   ศรีลาดเลา
2. นางคริษฐา   คนขยัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงษวรรญา   อนัน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   มงคลสุภา
 
1. นางคริษฐา   คนขยัน
2. นางสุธิดา   ศรีลาดเลา