สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติภัฎ  เหมือนเหลา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  พานโมก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสา
2. เด็กหญิงประภาวดี  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงอรนุช  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาววริญทร  ดีดวงพันธ์
2. นางปัณฑิตา  ดีดวงพันธ์