สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุธิตา  ยืนยง
 
1. นางสาวปนัดดา  วรสาร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนัน   อันทามา
 
1. นางสาวปนัดดา  วรสาร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิกุลศรี
2. เด็กชายผดุงพงษ์  ศรีอ้น
 
1. นางนางสุนันทา  พิกุลศรี