สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.126 ทองแดง 9 1. เด็กชายประวิช   คำพิลา
2. เด็กชายสุรพล   อบพรหม
 
1. นายถนอม   ราชิวงค์
2. นางวงเดือน   บัวพรม