สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.39 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายราชันย์  เชื้อคำฮด
2. เด็กชายวัฒนา  เชื้อคำฮด
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  จันปุ่ม