สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากอก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติชัย  กระจับหอม
 
1. นายวิบูลย์  ยุบลพันธุ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายดุยวัต   คำนนท์
 
1. นางบุญถนอม   จันปุ่ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   ศรีมันตะ
 
1. นางบุญถนอม  จันปุ่ม