สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายจักรินทร์  แสงอร่าม
2. เด็กชายวัชระ  ประกอบสุข
3. เด็กชายสิทธิชัย  เมืองโคตร
4. เด็กชายสุทธิพงศ์  เมืองโคตร
5. เด็กชายสุนัน  ตัณหารัมย์
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  บริสุทธิ์
 
1. นายสุดใจ  เข็มพิลา
2. นายฉลอง  หงษ์ทอง
3. นางนภาศิริ  หงษ์ทอง