สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิรุตม์    สุพร
2. เด็กหญิงมัสยา   สุคำภา
3. เด็กหญิงวรินดา    กงสะเด็น
 
1. นางเบญจพร   สุพรหมอินทร์
2. นายอุดร   สมสอน
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.75 ทอง 6 1. เด็กชายฉัตรชัย   ชัยบัน
2. เด็กชายอรรถพล   รูปสะอาด
 
1. นางเบญจพร   สุพรหม
2. นางสาวเปรมกมล   อนันต์