สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคชขึง
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามวิชัย
5. เด็กหญิงนภารัตน์  นามวิชัย
6. เด็กหญิงปวีณา  ศรีโยหะ
7. เด็กหญิงพิชนิต  บุญศรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงอภิญญา  คำเภา
10. เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  พิกุลศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  เดชกุญชร
2. นางสาววิจิตรา  ศรีลาศักดิ์