หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ITEC 29 ต.ค. 2557 09.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ITEC 27 ต.ค. 2557 09.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 28 ต.ค. 2557 09.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 29 ต.ค. 2557 09.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 29 ต.ค. 2557 09.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 28 ต.ค. 2557 09.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง สารคามมุนี 29 ต.ค. 2557 09.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 28 ต.ค. 2557 09.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 29 ต.ค. 2557 13.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 27 ต.ค. 2557 13.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 29 ต.ค. 2557 09.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 28 ต.ค. 2557 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]