หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม 27 ต.ค. 2557 08.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 29 ต.ค. 2557 08.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุด- หน้าห้องคอมฯ 27 ต.ค. 2557 08.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 28 ต.ค. 2557 08.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/2 - 1/3 27 ต.ค. 2557 08.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม 28 ต.ค. 2557 08.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/2 29 ต.ค. 2557 08.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม 29 ต.ค. 2557 08.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1-2 27 ต.ค. 2557 08.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1-2 28 ต.ค. 2557 08.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 1 29 ต.ค. 2557 08.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เต็นท์ 3 27 ต.ค. 2557 08.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษาหน้าห้องสมุด 28 ต.ค. 2557 08.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]