หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคาร 5 ห้อง อบ.1/1 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคาร 5 ห้อง อบ 1/2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคาร 5 ห้อง อบ.2 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคาร 5 ห้อง อบ.3 8 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]