สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองรูแข้ 12 2 2 16 21 3 2 4 26
2 บ้านเขวาทุ่ง 10 4 5 19 24 7 4 2 35
3 เมืองวาปีปทุม 9 7 4 20 32 6 1 0 39
4 พระกุมารศึกษา 9 5 2 16 24 6 2 0 32
5 บ้านเม็กดำ 7 5 2 14 22 5 3 2 30
6 อนุบาลเอี่ยมสุข 7 5 1 13 20 4 1 3 25
7 บ้านมะโบ่ 7 2 4 13 24 8 3 4 35
8 บ้านหนองบัวสันตุ 6 5 0 11 18 6 4 3 28
9 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6 2 2 10 18 4 3 4 25
10 ชุมชนบ้านงัวบา 6 1 3 10 12 2 1 0 15
11 บ้านโดน 6 0 3 9 16 1 2 2 19
12 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 5 1 1 7 7 2 1 1 10
13 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 4 8 5 17 21 7 5 2 33
14 บ้านเหล่า 4 7 5 16 31 9 3 3 43
15 บ้านนาฝาย 4 2 2 8 11 6 3 3 20
16 บ้านหัวดง 4 1 3 8 13 4 1 3 18
17 บ้านขามเรียน 3 4 3 10 23 6 4 4 33
18 โนนจานวิทยา 3 3 4 10 14 6 5 1 25
19 บ้านหนองไฮ 3 3 1 7 11 3 0 3 14
20 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 3 2 3 8 13 5 2 2 20
21 บ้านโกทา 3 2 3 8 12 5 3 1 20
22 บ้านหนองหว้า 3 2 2 7 8 5 0 1 13
23 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 3 2 1 6 14 5 4 5 23
24 บ้านหนองหน่อง 3 2 1 6 13 2 1 1 16
25 บ้านโนนรัง 3 2 1 6 8 4 1 6 13
26 บ้านสนาม 3 2 0 5 15 3 2 4 20
27 บ้านหวาย 3 2 0 5 6 1 0 0 7
28 บ้านนาค่าย 3 1 1 5 6 1 0 0 7
29 บ้านห้วยหลาว 3 1 0 4 6 0 1 0 7
30 บ้านหนองแสน 3 0 1 4 9 3 1 4 13
31 บ้านโคกสีทองหลาง 3 0 1 4 8 1 0 0 9
32 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 3 0 0 3 4 0 0 0 4
33 บ้านโนน 2 3 1 6 14 1 2 2 17
34 อนุบาลดงเมืองน้อย 2 3 0 5 11 1 0 1 12
35 บ้านหนองป้าน 2 2 4 8 20 5 1 2 26
36 บ้านหนองปอ 2 2 1 5 11 1 0 1 12
37 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 2 1 5 8 0 0 0 8
38 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 2 0 4 8 0 0 1 8
39 หนองกุงวิทยา 2 1 2 5 14 5 1 2 20
40 อนุบาลวาปีปทุม 2 1 2 5 8 3 0 1 11
41 บ้านสระบาก 2 1 1 4 6 2 1 2 9
42 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 0 4 6 8 5 1 0 14
43 ชุมชนบ้านสำโรง 2 0 3 5 10 3 2 2 15
44 บ้านหัวหมู 2 0 2 4 6 5 2 1 13
45 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 2 0 1 3 6 4 1 0 11
46 บ้านห้วยหิน 2 0 1 3 6 1 0 1 7
47 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 2 0 0 2 8 3 5 2 16
48 บ้านเสือโก้ก 1 4 1 6 7 4 0 0 11
49 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 3 2 6 10 2 1 3 13
50 บ้านหนองแดงสหมิตร 1 3 0 4 7 5 2 4 14
51 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 2 1 4 10 3 4 4 17
52 บ้านนาเลา 1 2 1 4 6 4 2 1 12
53 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 2 1 4 4 0 1 0 5
54 บ้านประแหย่ง 1 2 0 3 7 1 1 0 9
55 บ้านไก่นา 1 2 0 3 6 0 0 0 6
56 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1 2 0 3 5 4 0 1 9
57 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 1 4 6 14 7 1 3 22
58 ชุมชนนาสีนวล 1 1 2 4 18 1 2 3 21
59 บ้านทัพป่าจิก 1 1 2 4 6 0 1 0 7
60 บ้านปลาขาว 1 1 1 3 13 11 1 2 25
61 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1 1 1 3 5 2 0 0 7
62 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 1 1 3 4 1 0 0 5
63 วัดป่านาเชือก 1 1 0 2 6 8 0 0 14
64 บ้านดอนดู่วังบอน 1 1 0 2 5 0 0 1 5
65 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
66 ชุมชนบ้านดงบัง 1 1 0 2 2 1 2 2 5
67 บ้านห้วยทราย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
68 บ้านหัวงัว 1 0 3 4 4 1 0 0 5
69 เทศบาลนาเชือก 1 0 2 3 8 3 1 0 12
70 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1 0 2 3 2 1 1 1 4
71 บ้านยางอิไลดอนก่อ 1 0 1 2 4 2 0 1 6
72 บ้านโคกไร่ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
73 บ้านมะชมโนนสง่า 1 0 1 2 3 1 1 1 5
74 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
75 บ้านโนนแคน 1 0 1 2 2 1 0 2 3
76 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านนาภู 1 0 0 1 5 1 2 1 8
78 บ้านโนนบ่อ 1 0 0 1 4 5 2 2 11
79 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
80 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
81 บ้านหัวช้าง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
82 บ้านตาลอก 1 0 0 1 3 2 0 2 5
83 บ้านหัวช้างโคกม่วง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
84 บ้านแคน 1 0 0 1 3 1 2 1 6
85 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
86 บ้านดู่ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
87 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1 0 0 1 2 1 1 1 4
88 บ้านหนองข่า 1 0 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
90 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองบึง 1 0 0 1 1 2 2 1 5
92 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองบัวแดง 0 4 3 7 11 7 2 4 20
96 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 4 0 4 6 0 0 0 6
97 บ้านโพธิ์ชัย 0 3 2 5 10 1 4 7 15
98 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 0 3 0 3 5 2 2 2 9
99 บ้านบุ่งง้าว 0 2 2 4 9 3 3 1 15
100 บ้านชาดฝางหัวเรือ 0 2 2 4 8 2 3 1 13
101 จตุคามประชาสรรค์ 0 2 2 4 1 7 0 2 8
102 บ้านขามป้อม 0 2 1 3 3 1 2 2 6
103 บ้านตำแย 0 2 0 2 4 2 0 0 6
104 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 2 0 2 3 0 0 0 3
105 ชุมชนบ้านหนองเลา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
106 กู่สันตรัตน์ 0 1 2 3 5 2 1 4 8
107 บ้านนาข่า 0 1 2 3 4 5 3 1 12
108 บ้านเหล่าน้อย 0 1 2 3 3 0 0 0 3
109 พยัคฆภูมิพิสัย 0 1 2 3 1 1 2 1 4
110 บ้านหนองกลางโคก 0 1 1 2 5 0 0 0 5
111 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 2 4 2 1 0 7
112 บ้านตำแยโนนยาง 0 1 1 2 4 0 1 0 5
113 บ้านหนองแปน 0 1 1 2 3 1 1 3 5
114 บ้านสระแก้วหนองคู 0 1 1 2 3 1 0 1 4
115 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 1 1 2 1 2 0 0 3
116 บ้านดงยาง 0 1 0 1 6 2 0 2 8
117 บ้านกุดน้ำใส 0 1 0 1 5 2 1 2 8
118 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 1 0 1 5 0 0 2 5
119 บ้านเมืองเสือ 0 1 0 1 4 3 2 3 9
120 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 4 3 0 1 7
121 บ้านดงแคน 0 1 0 1 4 1 1 1 6
122 บ้านเครือซูด 0 1 0 1 4 0 0 1 4
123 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
124 บ้านโคกเต่า 0 1 0 1 3 1 0 0 4
125 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
126 บ้านเหล่าจั่น 0 1 0 1 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองแคน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
128 บ้านร่วมใจ2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
130 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 3 1
132 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านหนองคูม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 1 0 1 0 1 1 1 2
135 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 3 3 7 4 1 1 12
136 บ้านดง 0 0 3 3 5 1 0 0 6
137 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 2 2 4 3 1 0 8
138 บ้านหนองสระ 0 0 2 2 3 2 0 2 5
139 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
140 บ้านดงใหญ่ 0 0 1 1 8 3 1 1 12
141 บ้านปอพานหนองโน 0 0 1 1 7 1 2 0 10
142 บ้านแวงดงหนองยาง 0 0 1 1 4 1 2 0 7
143 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 4 1 1 0 6
144 บ้านเตาบ่า 0 0 1 1 4 0 0 0 4
145 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
146 บ้านเหล่าค้อ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
147 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
148 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 1 1 3 0 2 0 5
149 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
150 บ้านแก่นท้าว 0 0 1 1 2 0 2 2 4
151 บ้านหัวสระ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
153 บ้านหนองเหล่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
154 บ้านสว่าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
155 บ้านหนองนาใน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
156 บ้านจอมพะลาน 0 0 1 1 1 0 1 1 2
157 บ้านสระบัว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
158 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 บ้านเมืองเตา 0 0 0 0 6 1 0 1 7
160 บ้านคึมบง 0 0 0 0 4 2 0 2 6
161 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
162 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 0 0 3 1 2 2 6
163 บ้านก่อ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
164 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
166 บ้านหนองฮี 0 0 0 0 2 8 0 0 10
167 บ้านดอนหมี 0 0 0 0 2 3 0 2 5
168 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
169 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
170 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
171 บ้านดู่หนองโก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 2 1 0 2 3
173 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
174 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
176 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
177 บ้านหนองบัวคู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
178 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
179 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
181 บ้านโนนแร่ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
182 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
183 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านหนองผง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
185 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
186 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านสระแคน 0 0 0 0 1 0 1 2 2
192 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 บ้านโสกยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านหัวเข่าแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
202 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
203 บ้านหัวหนองคู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
204 บ้านจอกขวาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
206 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
207 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านโคกแปะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
213 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
214 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 192 176 599 1,143 403 179 209 1,725