การรายงานข้อมูลนักเรียนตัวแทนในระดับกลุ่มเครือข่าย
คณะกรรมการรายงานผลศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำกลุ่มเครือข่าย สามารถส่งข้อมูลนักเรียนตัวแทนในระดับกลุ่มเครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขต ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 16:18 น.