หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ตึก 4 ห้อง ชั้น ป.6/5 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ตึก 4 ห้อง ชั้น ป.6/4 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 1-2 หน้าสนามกีฬา ชั้น 1 ห้อง เต็นท์ 1-2 หน้าสนามกีฬา 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬา 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 4-5 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 4-5 หน้าสนามกีฬา 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 6 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 6 หน้าสนามกีฬา 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หอประชุมสะดืออีสาน ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมสะดืออีสาน 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
-
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 7 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 7 หน้าสนามกีฬา 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 8 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 8 หน้าสนามกีฬา 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ 1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 2-3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้อง เต็นท์ 2-3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 1-2 หน้าสนามกีฬาอเนประสงค์ ห้อง เต็นท์ 1-2 หน้าสนามกีฬาอเนประสงค์ 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬาอเนประสงค์ ห้อง เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬาอเนประสงค์ 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬาอเนประสงค์ ห้อง เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬาอเนประสงค์ 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]