หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/1 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/2 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/3 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 1 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 1 หน้าสนามกีฬา 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 2 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 2 หน้าสนามกีฬา 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬา ห้อง เต็นท์ 3 หน้าสนามกีฬา 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารประวัติศาสตร์ ห้อง อาคารประวัติศาสตร์ 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารประวัติศาสตร์ ห้อง อาคารประวัติศาสตร์ 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง หอประชุมโรงเรียน 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/4 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/3 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/4 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/5 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/6 2 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]