หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ตึก 4 ห้อง ชั้น ป.3/3 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ตึก 4 ห้อง ชั้น ป.3/4 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ตึก 4 ห้อง ชั้น ป.3/5 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ตึก 4 ห้อง ชั้น ป.3/6 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารเนชัลแนล ห้อง ป. 2/1 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารเนชัลแนล ห้อง ป. 2/2 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ศูนย์หัวแหลม ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์หัวแหลม 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ศูนย์หัวแหลม ห้อง ห้องศูนย์หัวแหลม 2 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารเนชัลแนล ห้อง ป. 2/3 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารเนชัลแนล ห้อง ป. 2/4 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ศูนย์หัวแหลม ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์หัวแหลม 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ศูนย์หัวแหลม ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์หัวแหลม 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ศูนย์หัวแหลม ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์หัวแหลม 1 ต.ค. 2557 08.30-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารเนชัลแนล ห้อง ป. 2/6 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาคารเนชัลแนล ห้อง ป. 2/5 1 ต.ค. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]