กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
3 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
4 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
4 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.6 ทอง 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 4
5 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 5

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.6 ทอง 5
6 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.8 ทอง 6
7 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.4 ทอง 7
8 บ้านหนองบัวเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.6 เงิน 8
9 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.2 เงิน 9
10 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.2 เงิน 10
11 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 11
12 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.6 เงิน 12
13 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.6 ทองแดง 13
14 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 65.8 ทองแดง 14
15 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 65.6 ทองแดง 15
16 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.8 ทองแดง 16
17 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
18 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
19 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
20 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
21 บ้านท่ากระเสริม สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
22 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
23 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.34 เงิน 4
5 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 50.59 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.93 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.44 เงิน 4
5 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
6 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 4
5 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 5
6 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 5
7 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 7
8 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 8
9 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 9
10 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 9
11 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 9
12 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 12
13 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 13
14 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 13
15 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 13
16 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 16
17 บ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 17
18 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 17
19 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 53.07 เข้าร่วม 19
20 บ้านหนองไห สพป. มหาสารคาม เขต 3 51 เข้าร่วม 20
21 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 49 เข้าร่วม 21
22 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 48 เข้าร่วม 22
23 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 47 เข้าร่วม 23

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 5
6 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 6
7 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 4
5 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 5

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 4
5 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 5
6 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 6
7 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 7
8 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 8
9 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 9
10 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 10
11 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 11
12 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 12
13 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 12
14 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 14
15 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 49 เข้าร่วม 16
17 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 48 เข้าร่วม 17
18 บ้านศรีอรุณ สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม 18
19 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม 18
20 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 36 เข้าร่วม 20
21 บ้านหนองมันปลา สพป. มหาสารคาม เขต 3 31 เข้าร่วม 21
22 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 8
9 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 9
11 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.5 ทอง 4
5 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 5
6 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.5 ทอง 6
7 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 7
8 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 8
9 บ้านกู่ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 9
10 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 10
11 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 11
12 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 12
13 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 13
14 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 14
15 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
16 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 16
17 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 17
18 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 18
19 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 19
20 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 20
21 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 8
9 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 9
10 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 10
11 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 11
12 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 12

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.4 ทอง 5
6 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.2 ทอง 6
7 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.8 ทอง 7
8 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.6 ทอง 8
9 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.6 ทอง 8
10 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.8 ทอง 10
11 บ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.6 ทอง 11
12 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 12
13 บ้านคุยแพง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 13
14 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.8 เงิน 14
15 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.6 เงิน 15
16 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.4 เงิน 16
17 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.6 เงิน 17
18 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 69.6 ทองแดง 18
19 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.8 ทองแดง 19
20 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.4 ทองแดง 20
21 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.8 ทองแดง 21
22 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.8 ทองแดง 21
23 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.2 ทองแดง 23
24 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 24
25 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -