เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ต.ค. 2557
14 ต.ค. 2557
29 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม (ตามรายการแข่งขันด้านล่าง ตั้งแต่ข้อ 1-8)  ให้ตรวจสอบข้อมูล (ชื่อ-สกุล ครู, นักเรียน)  ได้ผ่านระบบ Admin โรงเรียน  

- แจ้งโรงเรียนที่ต้องการส่งกิจกรรมดังต่อไปนี้   (เพิ่มเติม)
   1.การแข่งขัน Cross Word ป.1-6
   2.การแข่งขัน Cross Word ม.1-3
   3.การแข่งขัน A-Math ป.1-6 
   4.การแข่งขัน A-Math ม.1-3
   5.การแข่งขันคำคม  ป.1-6 
   6.การแข่งขันคำคม  ม.1-3
   7. การแข่งขันซูโดกุ  ป.1-6 
   8. การแข่งขันซูโดกุ  ม.1-3
    กรุณาติดต่อ  ผู้ดูแลระบบ  ภายในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2557  เท่านั้น  เบอร์โทรศัพท์ 089-8414184 , 080-0133794  
       

- สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สั่งจองได้ที่ ท่าน ศน.สัมฤทธิ์  เหลาเพ็ง  โทร. 0862185032
 
* เสื้อแจ็คเก็ต  ราคาตัวละ 350 บาท  ,  เสื้อยืดคอโปโล  ราคาตัวละ 250 บาท

- แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบตารางการแข่งขันใหม่  เพราะมีการเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันหลายกิจกรรม 

- กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.  เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน เป็นอาคารหอประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร (วันและเวลาเดิม) 

คำสั่ง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  2557 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

หนังสือเชิญประชุม  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557 

แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอน / ผู้เข้าแข่งขัน 

Update เกณฑ์ใหม่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จ.สกลนคร
สังคมศึกษาฯ แก้ไข 13 ส.ค.57 เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล  
ศิลปะ 18 ส.ค.57 เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย  
ภาษาต่างประเทศ แก้ไข 18 ส.ค.57 แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech  
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ส.ค.57 แก้แอโรบิก  
กิจกรรมท้องถิ่น (ใช้เกณฑ์ปี 2556) แก้ไข 15 ส.ค.57  
ดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันที่ปรับ 

 
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประชุมการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่ สพป.สกลนคร เขต 1

ท่าน ศน.คำตา อ้วนสาเล และท่าน ศน.สัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง เข้าร่วมประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่ สพป.สกลนคร เขต 1
วันศุกร์ ที่ 01 สิงหาคม 2557 เวลา 12:28 น.
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.นภ.1
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 brไฟล์แนบ
วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:14 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 231
จำนวนทีม 2,931
จำนวนนักเรียน 6,667
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,423
จำนวนกรรมการ 1,354
ครู+นักเรียน 11,090
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,444
ประกาศผลแล้ว 235/262 (89.69%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 30
สัปดาห์ที่แล้ว 115
เดือนนี้ 366
เดือนที่แล้ว 311
ปีนี้ 677
ทั้งหมด 270,256