หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 76 46 60.53% 9 11.84% 9 11.84% 12 15.79% 76
2 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 62 33 55.93% 9 15.25% 8 13.56% 9 15.25% 59
3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 56 30 56.6% 12 22.64% 4 7.55% 7 13.21% 53
4 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 54 28 57.14% 15 30.61% 3 6.12% 3 6.12% 49
5 โรงเรียนบ้านโนนงาม 50 28 60.87% 8 17.39% 6 13.04% 4 8.7% 46
6 โรงเรียนร่มเกล้า 50 25 54.35% 9 19.57% 7 15.22% 5 10.87% 46
7 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 55 25 58.14% 4 9.3% 5 11.63% 9 20.93% 43
8 โรงเรียนบ้านถิ่น 43 24 60% 10 25% 4 10% 2 5% 40
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 55 23 43.4% 10 18.87% 8 15.09% 12 22.64% 53
10 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 40 20 57.14% 6 17.14% 6 17.14% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 42 19 48.72% 13 33.33% 6 15.38% 1 2.56% 39
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 54 19 48.72% 10 25.64% 2 5.13% 8 20.51% 39
13 โรงเรียนบ้านพร้าว 47 19 50% 3 7.89% 5 13.16% 11 28.95% 38
14 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 40 18 56.25% 7 21.88% 6 18.75% 1 3.13% 32
15 โรงเรียนอนุบาลสุดา 25 16 64% 4 16% 3 12% 2 8% 25
16 โรงเรียนดอนปอวิทยา 38 15 40.54% 8 21.62% 9 24.32% 5 13.51% 37
17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 21 15 71.43% 5 23.81% 0 0% 1 4.76% 21
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง 31 15 60% 3 12% 2 8% 5 20% 25
19 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 24 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 35 14 51.85% 7 25.93% 5 18.52% 1 3.7% 27
21 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 31 14 46.67% 6 20% 5 16.67% 5 16.67% 30
22 โรงเรียนบ้านนาเลิง 33 13 44.83% 6 20.69% 4 13.79% 6 20.69% 29
23 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 22 13 65% 4 20% 0 0% 3 15% 20
24 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 41 12 30% 9 22.5% 7 17.5% 12 30% 40
25 โรงเรียนบ้านท่าลาด 30 12 46.15% 5 19.23% 6 23.08% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 21 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 27 11 44% 8 32% 2 8% 4 16% 25
28 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 42 11 39.29% 6 21.43% 3 10.71% 8 28.57% 28
29 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 28 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
30 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 28 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
31 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 28 11 52.38% 3 14.29% 4 19.05% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 50 10 37.04% 7 25.93% 4 14.81% 6 22.22% 27
33 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 10 43.48% 5 21.74% 3 13.04% 5 21.74% 23
34 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 22 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 20 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
36 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 26 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 4 18.18% 22
38 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 17 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
39 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 20 10 52.63% 1 5.26% 6 31.58% 2 10.53% 19
42 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 28 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 19
43 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
44 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 15 9 64.29% 1 7.14% 0 0% 4 28.57% 14
45 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 14 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 26 8 33.33% 9 37.5% 2 8.33% 5 20.83% 24
48 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 17 8 47.06% 9 52.94% 0 0% 0 0% 17
49 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 22 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
50 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 34 8 32% 5 20% 2 8% 10 40% 25
51 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 14 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
53 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 22 8 53.33% 1 6.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
54 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านค้อ 29 7 29.17% 11 45.83% 5 20.83% 1 4.17% 24
56 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 26 7 30.43% 8 34.78% 4 17.39% 4 17.39% 23
57 โรงเรียนบ้านโคกกุง 18 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
58 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 16 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
60 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 14 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 23 7 35% 2 10% 10 50% 1 5% 20
63 โรงเรียนบ้านวังมน 18 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
64 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 18 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 15 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
66 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 15 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
70 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
71 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 18 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
72 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 13 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
73 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
74 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 12 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านวังไฮ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองแตง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 14 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
79 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 26 5 27.78% 5 27.78% 3 16.67% 5 27.78% 18
80 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 14 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
81 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 12 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
82 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 21 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
84 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 19 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 18
90 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 16 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
91 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
92 โรงเรียนบ้านหนองกุง 13 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
93 โรงเรียนปรางค์กู่ 13 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
94 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
95 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
97 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านหัวขัว 16 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
100 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
102 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 13 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
103 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 13 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
104 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 12 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
105 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 12 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 12 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
109 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 26 3 13.64% 5 22.73% 5 22.73% 9 40.91% 22
110 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 16 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
111 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 14 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
112 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 15 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
113 โรงเรียนบ้านฝายหิน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 17 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
115 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 16 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
116 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านทรายงาม 11 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 11
119 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
123 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านนาทม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 13 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
128 โรงเรียนบ้านหินคูณ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
129 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 11 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
131 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านตำแย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 13 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 11
137 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองอุ 7 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
143 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านผาสุก 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านโสกจาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านลำภู 7 1 14.29% 6 85.71% 0 0% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านลาด 12 1 10% 5 50% 4 40% 0 0% 10
154 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 13 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
155 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 18 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 6 42.86% 14
156 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
157 โรงเรียนบ้านโนนตาล 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
158 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนเทศบาล1 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
162 โรงเรียนบ้านคอกวัว 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
164 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
165 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 9 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
166 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
167 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านโสกแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 8 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
178 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนโนนปอแดง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
185 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
186 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
187 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองโน 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านดอนข่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
192 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
193 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
195 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านดงบาก 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
200 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
201 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนพิศาลวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
204 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
206 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]