สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 17 5 6 28 46 9 9 12 64
2 โนนคูณวิทยา 11 4 0 15 20 6 6 3 32
3 บ้านนามะเฟือง 10 10 4 24 30 12 4 7 46
4 เมืองใหม่วิทยา 10 8 9 27 33 9 8 9 50
5 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 9 9 3 21 28 15 3 3 46
6 ร่มเกล้า 8 9 2 19 25 9 7 5 41
7 บ้านศรีบุญเรือง 6 5 1 12 23 10 8 12 41
8 บ้านโนนงาม 6 2 3 11 28 8 6 4 42
9 บ้านบกโนนเรียง 5 5 3 13 25 4 5 9 34
10 ดอนปอวิทยา 5 2 0 7 15 8 9 5 32
11 พิชญบัณฑิต 5 1 1 7 15 3 2 2 20
12 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 1 0 6 14 7 5 1 26
13 หนองแกสระแก้ววิทยา 5 0 2 7 5 5 3 5 13
14 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 4 2 3 9 19 13 6 1 38
15 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 4 0 1 5 10 2 0 2 12
16 บ้านพร้าว 3 7 2 12 19 3 5 11 27
17 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 3 3 9 19 10 2 8 31
18 อนุบาลสุดา 3 3 3 9 16 4 3 2 23
19 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 3 1 7 12 2 2 0 16
20 หนองม่วงชมพูทอง 3 3 1 7 9 1 0 0 10
21 ยางหลวงพิทยาคม 3 3 0 6 5 4 0 1 9
22 บ้านโนนสงเปลือย 3 1 3 7 10 4 4 2 18
23 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 3 1 1 5 10 7 4 6 21
24 บ้านนาเลิง 3 1 0 4 13 6 4 6 23
25 บ้านทรายมูล 3 1 0 4 10 5 3 5 18
26 บ้านโคกป่ากุง 3 1 0 4 8 5 3 1 16
27 บ้านหนองแวง 2 4 3 9 15 3 2 5 20
28 บ้านหนองลุมพุก 2 4 0 6 15 5 0 1 20
29 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 2 3 4 9 12 9 7 12 28
30 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2 3 2 7 8 9 2 5 19
31 โนนสำราญสมสนุก 2 3 1 6 8 1 5 1 14
32 บ้านโนนเมือง 2 3 0 5 8 2 0 3 10
33 บ้านถิ่น 2 2 6 10 24 10 4 2 38
34 บ้านสร้างเสี่ยน 2 2 2 6 7 2 1 1 10
35 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 2 1 5 9 3 4 3 16
36 ชุมชนบ้านกุดดู่ 2 2 0 4 7 3 2 1 12
37 กุดหานสามัคคี 2 1 3 6 8 1 1 1 10
38 บ้านวังไฮ 2 1 1 4 6 1 1 0 8
39 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 2 1 0 3 9 1 0 4 10
40 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 1 0 3 5 2 1 0 8
41 บ้านสุขเกษม 2 1 0 3 3 0 0 0 3
42 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 0 6 8 18 7 6 1 31
43 บ้านท่าลาด 2 0 4 6 12 5 6 3 23
44 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 2 0 3 5 10 3 5 4 18
45 โนนสังวิทยาสรรค์ 2 0 3 5 7 8 4 4 19
46 บ้านสำราญสุข 2 0 1 3 6 2 1 1 9
47 บ้านคึมชาดห้วยบง 2 0 1 3 4 4 0 0 8
48 บ้านกุดดุกสุขเกษม 2 0 0 2 4 2 1 4 7
49 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 2 0 0 2 4 1 1 2 6
50 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 2 2 1 1 0 4
51 บ้านกุดแห่ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
52 บ้านโนนข่า(พอง) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1 4 3 8 11 3 4 3 18
54 บ้านหินลับศิลามงคล 1 3 2 6 11 5 3 3 19
55 บ้านโนนเสถียร 1 3 2 6 10 4 4 2 18
56 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 3 0 4 6 2 1 2 9
57 บ้านดอนเกล็ด 1 2 5 8 10 4 2 1 16
58 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 2 3 6 13 4 0 3 17
59 อนุบาลหนองบัวลำภู 1 2 1 4 11 5 4 3 20
60 บ้านโต่งโต้น 1 2 1 4 9 0 0 0 9
61 บ้านหนองทุ่งมน 1 2 0 3 9 3 1 0 13
62 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 6 2 1 1 9
63 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 1 1 3 5 8 5 2 10 15
64 บ้านวังมน 1 1 2 4 7 2 4 2 13
65 บ้านโคกกุง 1 1 1 3 7 6 2 3 15
66 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 1 3 7 5 2 2 14
67 บ้านกุดเต่า 1 1 1 3 5 4 0 1 9
68 นิคมสงเคราะห์ 3 1 1 1 3 5 4 0 0 9
69 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 1 1 1 3 3 3 4 4 10
70 บ้านโสกก้านเหลือง 1 1 0 2 5 2 2 1 9
71 บ้านดอนยานาง 1 1 0 2 4 2 3 0 9
72 บ้านโนนทัน 1 1 0 2 4 0 0 1 4
73 บ้านนาทม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
74 บ้านห้วยหามต่าง 1 1 0 2 2 3 1 4 6
75 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 1 0 3 4 10 1 6 2 17
76 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1 0 3 4 7 2 1 4 10
77 บ้านหนองเม็ก 1 0 2 3 5 1 0 0 6
78 บ้านโคกสะอาด 1 0 2 3 4 4 1 1 9
79 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 0 1 2 7 2 2 2 11
80 บ้านข่าดอนเข็ม 1 0 1 2 6 4 1 0 11
81 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1 0 1 2 6 3 2 1 11
82 บ้านข่าน้อย 1 0 1 2 5 0 0 1 5
83 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 1 2 4 2 2 1 8
84 บ้านหนองขามท่างาม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
85 บ้านหนองอุ 1 0 1 2 2 0 4 1 6
86 บ้านค้อ 1 0 0 1 7 11 5 1 23
87 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 0 0 1 7 4 3 1 14
88 อนุบาลภูบดินทร์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
89 บ้านวังโปร่ง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
90 บ้านโนนตาล 1 0 0 1 1 2 0 1 3
91 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 0 6 5 11 14 6 5 5 25
92 จริยานุสรณ์ 0 4 0 4 6 1 4 0 11
93 บ้านหนองแตง 0 3 1 4 6 1 0 0 7
94 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 2 3 5 11 8 2 4 21
95 บ้านมอเหนือ 0 2 1 3 6 4 1 1 11
96 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 2 1 3 4 3 0 1 7
97 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 2 0 2 5 6 2 0 13
98 ฝายหินประชารักษ์ 0 1 3 4 11 6 3 8 20
99 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 1 3 4 10 3 2 1 15
100 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 1 1 2 10 3 3 0 16
101 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 0 1 1 2 8 9 0 0 17
102 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 1 2 7 2 10 1 19
103 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 1 1 2 6 4 1 0 11
104 บ้านนาทับควาย 0 1 1 2 4 3 0 1 7
105 บ้านภูพานคำ 0 1 1 2 3 6 3 0 12
106 บ้านฝายหิน 0 1 1 2 3 4 0 0 7
107 บ้านห้วยโจด 0 1 1 2 2 2 1 3 5
108 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 1 0 1 4 6 3 3 13
109 ปรางค์กู่ 0 1 0 1 4 4 1 4 9
110 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 4 3 2 3 9
111 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 4 2 4 5 10
112 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 4 0 1 2 5
113 บ้านดอนนาดี 0 1 0 1 4 0 1 2 5
114 บ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1 3 4 4 3 11
115 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
116 บ้านตะเคียนทอง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
117 บ้านบุ่งบก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านดินทรายอ่อน 0 1 0 1 1 4 6 2 11
119 ชุมชนบ้านนากอก 0 1 0 1 1 1 0 2 2
120 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 บ้านกุดกวางสร้อย 0 1 0 1 1 0 3 4 4
122 บ้านหนองตานา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
123 บ้านแกท่าวารี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 1 0 1 0 3 0 3 3
125 บ้านโนนสะอาด 0 0 2 2 8 2 1 0 11
126 บ้านหนองกุงแก้ว 0 0 1 1 5 3 2 3 10
127 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 1 1 5 1 1 1 7
128 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 1 1 4 5 1 0 10
129 บ้านหนองกุง 0 0 1 1 4 4 3 0 11
130 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 0 0 1 1 3 4 1 4 8
131 บ้านเพ็กเฟื้อย 0 0 1 1 3 3 2 4 8
132 บ้านท่าศิลา 0 0 1 1 3 2 2 2 7
133 บ้านโสกช้าง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
134 บ้านห้วยค้อ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
135 บ้านผาสุก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
136 บ้านโสกจาน 0 0 1 1 2 0 0 1 2
137 บ้านลำภู 0 0 1 1 1 6 0 0 7
138 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 1 2 3 1 6
139 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
140 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
141 บ้านหนองสะแบง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
142 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
143 บ้านหนองบัวโซม 0 0 1 1 0 1 2 2 3
144 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0 7 3 0 2 10
145 กุดจิกวิทยา 0 0 0 0 6 0 1 1 7
146 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 4 6 3 5 13
147 วังแคนวังคูณวิทยา 0 0 0 0 4 1 1 3 6
148 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 0 0 0 0 3 5 5 9 13
149 นิคมวัฒนา 6 0 0 0 0 3 4 4 2 11
150 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
151 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 3 1 4 3 8
152 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 3 0 1 2 4
153 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 2 4 0 3 6
154 บ้านหินคูณ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
155 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
156 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
157 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านตำแย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
159 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0 2 1 2 6 5
160 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 2 0 2 1 4
162 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านกุดแท่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านนาแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านลาด 0 0 0 0 1 5 4 0 10
168 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 0 0 0 1 4 3 6 8
169 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 เทศบาล1 0 0 0 0 1 1 3 2 5
171 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 1 1 2 1 4
172 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
173 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
175 บ้านป่าคา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 โนนปอแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 3 3
187 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
188 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
189 บ้านหนองโน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
190 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
193 บ้านผาเสด็จ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
194 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
195 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
196 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านดงบาก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200 บ้านผาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 พิศาลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 233 208 182 623 1,206 587 371 389 2,164