ประชุมการเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่ สพป.สกลนคร เขต 1

ท่าน ศน.คำตา อ้วนสาเล และท่าน ศน.สัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง เข้าร่วมประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่ สพป.สกลนคร เขต 1
วันศุกร์ ที่ 01 สิงหาคม 2557 เวลา 12:28 น.